AKTUELT

  • SPN_A4_tjenesteark_2017

TJENESTER OG PRISER 2017

Som næringshagebedrift bidrar du til å styrke et regionalt næringsliv. Du blir en viktig del av vårt nettverk og en del av SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk.

God jul!

Takk for et godt samarbeid i 2016!

  • Frokostmøte

Frokostmøte i Risør om Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP)

Har du en god idé til et innovasjonsprosjekt, og er i startfasen? Nå kan du søke om tilskudd gjennom Designdrevet Innovasjonsprogram (DIP). Velkommen til frokostmøte i Risør og hør om programmet og resultater.Alle som har [Les mer]

FORTELLINGEN OM OSS

Sørlandsporten Næringshage er et levende fellesskap av små og store bedrifter Øst i Agder som preges av vekst i et dynamisk miljø.

Vi holder til i et ærverdig gammelt hus i Prestegata i Risør sentrum, men geografisk er vi engasjert i hele Agder. Bak tømmerveggene skapes det gode vilkår for vekst og utvikling. Hos oss finner du både nyetableringer og bedrifter med lang fartstid. Takhøyden er stor og antall bedrifter og virksomhetsformer som til enhver tid er lokalisert hos oss, er varierende. Det er alltid en spennende og stimulerende variasjon.

Vårt mål er å skape vekst og utvikling i og for våre bedrifter, samt trekke flere til det etablerte miljøet. I tillegg bistår og bidrar Sørlandsporten Næringshage med flere store og små prosjekter som skal medvirke til utvikling av det generelle næringslivet Øst i Agder.

BELIGGENHET

Sørlandsporten Næringshage uteplass

Sørlandsporten Næringshage er lokalisert sentralt i Risør by, i Prestegaten 7 – et bygg som opprinnelig ble bygget som allmueskole i 1805. Siden har har vært både gamlehjem, verksted, barnehage, foreningslokale og nå næringshage.

Natt til 5. juli 2000 ble huset rammet av brann. Alt annet en tømmerkonstruksjonen måtte fjernes og tømmeret deretter tørkes før huset kunne restaureres. Det gamle ytterpanelet er brukt for å kle huset mot Prestegaten og en god del av de gamle taksteinene er bevart. Huset har i dag røtter til historien gjennom blant annet gamle tømmervegger, samtidig som det er Risørs mest moderne kontorlokaler. Foran oss ligger byen og havet, bak oss ligger vakre Urheia og ved siden av oss ligger Risør Kunstpark.

Regionen vår har en unik beliggenhet. Vi befinner oss midt mellom det beste av Sørland og Østland og et stort arbeidsmarked. Med ny E-18 fra Tvedestrand til Arendal vil vi nå 350 000 mennesker innenfor en times kjøretid. Lokalt har regionen har et stort og unikt kompetansemiljø innen blant annet mekanisk industri, trebearbeidende industri og kunstnerisk virksomhet, og er et attraktivt sted og bo og etablere arbeid!

STYRET I SØRLANDSPORTEN NÆRINGSHAGE

Wenche Fresvik, styreleder
Ulf Hustad, styremedlem
Hanne Lisbeth Løite, styremedlem
Olav Voie, styremedlem

PROSJEKTER

Av prosjekter utenom Næringshagen er vi i dag engasjert som koordinator av Sørlandsporten Teknologinettverk (STN), et nettverk av 17 mekaniske bedrifter i regionen. Disse bedriftene omsetter for omkring 1,5 milliarder kroner i året og har over 700 ansatte.
  • Vi er en viktig bidragsyter i prosjektet Innovativ Kraft sammen med Sintef og STN. Målet er å øke innovasjonskraften i bedriftene.
  • Vi koordinerer nettverket av næringsselskaper på Agder. Her er målet å fremme næringsvirksomhet på Agder.
  • Vi har arbeidet med SKRIK-prosjektet som ønsker å øke etableringstakten i Aust Agder.
  • Vi er en pådriver for etableringen av masterkurs i design- og entreprenørskap i Aust Agder.
  • Vi er en viktig bidragsyter og stemme i utviklingen av næring i vår region!

DETTE KAN VI HJELPE DEG MED

Når du starter ny bedrift, er det mye som er lett – når du kan det fra før.Les mer
Næringshagen bidrar til at du selv blir i stand til å gjennomføre en realitetsvurdering av din forretningsidé.Les mer
Næringshagen er også et tilbud til bedrifter som eksisterer fra før.Les mer
Våre lokaler er tilrettelagt med tanke på inspirerende samspill, synergier og vekst.Les mer

BEDRIFTENE PÅ HUSET

I Sørlandsporten Næringshage er takhøyden stor! Her er det til enhver tid variert virksomhet.

De siste årene har vi blant annet huset advokater, reklamebyrå, programmerere, arkitekter, kulturbedrifter, kontorutstyrsbedrifter, ulike helsebedrifter, oversettere,
festivaler, tekstil designere, møbelforhandlere og økonomer.
I festivalsesongen er det ikke uvanlig at vi huser festival- administrasjonen.

Det finnes ingen som ikke passer inn hos oss.

VÅRE PARTNERE

Ikon Samarbeidspartnere

KONTAKT OSS

Prestegata 7, 4950 Risør
90 13 17 94