Sørlandsporten Næringshage

Aktuelt

Følg hva som skjer i og rundt Næringshagen.

 

Getting Things Done (GTD) i Risør 9. oktober

De som har satset på GTD har oppnådd redusert stress og mer følelse av kontroll. Se komplett oversikt over undersøkelser om hva slags resultater de som har satset GTD har fått her:

Norsk undersøkelse om resultatene GTD kan gi for de som satser på GTD

Lufthansas bakkeselskap Airplus har gode resultater med GTD

Master-oppgave fra "The Academy of Work and Organizational and Psychology" på Tilburg University i Nederland.

For mer info om GTD generelt les på https://produktivnorge.no/

 
Getting Things Done i Risør 9 oktober_.jpg
 
Ida Monrad Haugen