Sørlandsporten Næringshage

vil du bli næringshagebedrift?

Bli en viktig del av vårt nettverk.

 
Naringshagebedrift.png
 
 

Vi tilbyr tjenester til:

Nyetablerte bedrifter og etablerte små og mellomstore bedrifter – med ambisjoner om utvikling og vekst.


Vi bistår med:

  • Vurdering av vekstmuligheter og bistand ved gjennomføring av utviklingsprosjekter
  • Hjelp til utforming av søknader om offentlige utviklingstilskudd
  • Samlokalisering, fleksible kontorløsninger og etablererkontor med nødvendig infrastruktur 
  • Tilrettelegging for samarbeid og nettverk på tvers av bransjer og organisasjoner samt forskning og utdanningsinstitusjoner.

Som næringshage-bedrift får du:

Utviklingssamtale og vekstanlyse
Veiledning i utviklingen av din bedrift – basert på ditt utgangspunkt.

Velprøvd prosjektmetodikk og prosjektledelse
Bistand og prosjektledelse ved prosjektoppstart, gjennomføring, avslutning og teamutvikling.
    
Kompetanseforum
Rabatt på kurs, workshops, studier og andre arrangement i regi av Næringshagen. 

Styrke regionalt næringsliv
Du blir en viktig del av vårt nettverk og en del av SIVAs nasjonale innovasjonsnettverk. Du blir med på å styrke det regionale næringsliv.

Design- og entreprenørskap
Gjennom et eksklusivt samarbeid mellom Beyond Risør, Universitetet i Agder, Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo og Næringshagen har du mulighet til å få nye ideer og løsninger på utviklingsprosjekt som din bedrift jobber med. 

Etablererkontor
For bedrifter under oppstart. Pris og varighet avtales i samarbeid med Risør kommune og Næringshagen.

Rabatt på ordinær timepris 
Tilbud om inntil 75% rabatt på ordinær timepris. Rabatten er avhengig av oppdragets art og omfang. Avtales i hvert enkelt tilfelle.

Rabatt på oppstartskostnader 
Fra vårt nettverk får nyetablerte bedrifter rabatt på regnskap, revisjon, utvikling av kommunikasjonsmateriell og juridisk bistand første hele driftsår.


Årlig deltaker-avgift:

Nyetablerte virksomheter
kr. 2.000,-

Virksomheter med 0 – 2 ansatte
kr. 3.000,-

Virksomheter med 3 – 9 ansatte    
kr. 5.000,-

Virksomheter med 10 – 19 ansatte    
kr. 8.000,-

Virksomheter med fra 20 ansatte og oppover
kr. 12.000,-

Bedrifter som blir deltakere etter 1. juni betaler halv pris det første året.


ORDINÆR TIMEPRIS: Kr. 1.200,-

Næringshagebedrifter får inntil 75% rabatt på ordinær timepris avhengig av oppdragets art og omfang. Alle priser er eksklusiv mva, og tjenestetilbud med forbehold om endringer.

 

Registrer deg her:

Navn *
Navn
Merk med: Næringshagebedrift