Sørlandsporten Næringshage

Samarbeidspartnere

Større enn oss selv.

 

Næringshagen jobber med bedrifter som ønsker vekst og utvikling, og næringshageprogrammet er med på å tilføre vår region viktige distriktsmidler og muligheter. Arbeidet med våre næringshagebedrifter innebærer at vi utfører konkrete, gitte oppgaver, men også at vår rolle som sparringspartner, koblingsaktør og tilrettelegger i mange tilfeller er den viktigste. Arbeidet vi utfører er derfor tilpasset etter avtale slik at vi bistår våre næringshagebedrifter med det de har behov for, og med dem som de har behov for.

For våre nåværende næringshagebedrifter har vi eksempelvis hjulpet til med utvikling av konsepter, tjenester og produkter, nye kunder, avtaleopplegg, prosjektarbeid og prosjektledelse, etablererkontor og veiledning, handlingsplaner og strategiarbeid, markedsutvikling, bistått ved kursutvikling og tilbudt kurs som kompetanseheving, hjulpet ved omstillingsprosesser og med generell forretningsutvikling.  

Det er også av betydning at vi har et bredt nettverk av offentlige og private partnere som er sentrale for næringslivet og næringsutviklingen på Sørlandet.

- alt for at din bedrift skal lykkes best mulig.

 
 
Hjem.jpg
 

næringShagebedrifter

ADEL.png
AGmek.png
BOOK.png
BROWN.png
IRISOR.png
IDAOGERL.png
IMS.png
INTERGAS.png
SOFTWORK.png
SENSELAB.jpg
MADAMETE.png
SOL.png
OKONOVA.png
REFUGEE.png
RISOR.png
 
 

 

samarbeidspartnere