Sørlandsporten Næringshage

Videreutvikle bedrift

Vi bistår på veien mot nye mål.

 

Et viktig kriterium for bedriftene vi bistår er at de har et mål om vekst og utvikling. For å oppnå dette dreier det seg om å utvikle strategier som eksempelvis kan føre til økt fortjeneste og inntjening, få satt i gang prosjekter som gir økt kompetanse i bedriften, utvikling av nye produkter eller tjenester, eller å finne muligheter for å ansette flere folk i bedriften. Vi har erfarne rådgivere som kan se bedriften din med nye øyne og være en sparringspartner for deg i slike prosesser. 

Gjennom samtaler finner vi fram til hva slags behov bedriften har, og lager en plan for videre framdrift. Vi bistår altså med strategi- og forretningsutvikling, kompetansehevende tiltak og tilgang på et bredt nettverk av ulike bransjer og aktører. I tillegg tilbyr vi samlokalisering med andre bedrifter i næringshagen.

Ofte dreier det seg om å få tilgang til finansieringsordninger, og vi kan bistå både i søknadsprosesser til ulike instanser, - som for eksempel Innovasjon Norge, regionalt næringsfond Østre Agder, Forskningsrådet, samt andre private- og offentlige institusjoner.

Ta turen innom eller kontakt oss for en uforpliktende samtale slik at vi kan kartlegge behov og veien videre.

Vi er sertifisert i vekststrategi-metodene Vekstsporet og GrowthWheel.

 
 
Utvikle_symbol_stort.png
 

 
Sørlandsporten Næringshage har for meg vært en god støttespiller og motivasjon for å fortsette prosjektet. Det å få gode ideer fra sidelinjen når man er låst i egne løsninger, har vært til god hjelp. Gleder meg til fortsettelsen og videre samarbeid.
— Marius Jacobsen, SoftWork
 Softwork gründer støttespiller prosjekt innovasjon produktutvikling tømrer ide løsninger hjelp Marius Jacobsen