Sørlandsporten Næringshage

Styre og eiere

i Sørlandsporten Næringshage.

 

styreleder

Wenche Fresvik

styremedlemmer

Ulf Hustad
Olav Voie
Hanne-Lisbet Løite

Eiere

Siva
Aust Agder Næringsselskap AS
Risør kommune
Sparebanken Sør
TeamTec AS
Tellefsdal og Øya Holding AS
Gjerstad Sparebank
Elektro Skagerak AS
Gjerstad Group AS
Picomed AS
Risør Sveis og Montering AS